Hệ thống thông gió công nghiệp nhà xưởng, xử lý mùi bếp ăn công nghiệp nhà hàng khách sạn

Thiết kế thi công hệ thống thông gió công nghiệp làm mát nhà xưởng, xử lý khói mùi bếp ăn công nghiệp nhà hàng khách sạn, Xử lý khí thải