Thiết kế thi công hệ thống làm mát công nghiệp, Xử lý khói mùi bếp ăn công nghiệp

Thi công gia công hệ thống thông gió làm mát công nghiệp, Xử lý khói mùi bếp ăn công nghiệp, Xử lý khí thải