Thiết kế thi công thông gió làm mát công nghiệp, Xử lý mùi khói bếp ăn công nghiệp

Thiết kế gia công thi công hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng, Hút khói mùi bếp ăn công nghiệp nhà hàng khách sạn.