Sản xuất gia công và cung cấp khác

Thiết kế sản xuất gia công và cung cấp các hạng mục cơ khí chuyên dùng trong các lĩnh vục khác,..

Sản xuất gia công chậu rửa công nghiệp theo yêu cầu

11-05-2023
MRD COMPANY Chúng tôi chuyên sản xuất và gia công inox và cung cấp các sản phẩm inox , Với các trang thiết bị inox nội thất và trang thiết bị inox công nghiệp dành cho các nhà hàng - Khách sạn - nhà máy-xí nghiệp - trường học - bệnh viện - nhà máy chế biến thực phẩm , thủy sản - siêu thi - căn tin, bồn công nghiệp, kho lạnh, bàn ghế, chậu rửa inox, kệ inox , quầy tủ inox,...Đặc biệt là Gia công chậu rửa công nghiệp theo yêu cầu

Gia công và cung cấp thiết bị inox công nghiệp trong ngành thủy sản

05-05-2023
MRD COMPANY Chúng tôi chuyên sản xuất và gia công inox và cung cấp các sản phẩm inox , Với các trang thiết bị inox nội thất và trang thiết bị inox công nghiệp dành cho các nhà hàng - Khách sạn - nhà máy-xí nghiệp - trường học - bệnh viện - nhà máy chế biến thực phẩm , thủy sản - siêu thị - căn tin , bồn công nghiệp, kho lạnh, bàn ghế, chậu rửa inox, kệ inox , quầy tủ inox,...Đặc biệt là Gia công theo thiết kế- theo yêu cầu.